Sangju (K Liga - 2019-2020)Sana Mezbon Hisob Mexmon
09.05.2020 15:05

Ulsan Hyundai

4-0

Sangju

16.05.2020 10:00

Sangju

2-0

Kangvon

23.05.2020 15:00

Sangju

1-0

Kvangju

29.05.2020 15:30

Tegu

?-?

Sangju

×Yopish