Kvangju (K Liga - 2019-2020)Sana Mezbon Hisob Mexmon
09.05.2020 18:00

Kvangju

0-2

Songnam

17.05.2020 15:00

Seul

1-0

Kvangju

23.05.2020 15:00

Sangju

1-0

Kvangju

30.05.2020 15:00

Kvangju

1-1

Ulsan Hyundai

07.06.2020 15:00

Suvon Samsung Blyuingz

0-1

Kvangju

14.06.2020 15:00

Kvangju

?-?

Pusan Ay Park

×Yopish