Kvangju (K Liga - 2019-2020)Sana Mezbon Hisob Mexmon
09.05.2020 18:00

Kvangju

0-2

Songnam

17.05.2020 15:00

Seul

1-0

Kvangju

23.05.2020 15:00

Sangju

1-0

Kvangju

30.05.2020 15:00

Kvangju

?-?

Ulsan Hyundai

×Yopish