Reklama

Penalti.uz saytiga reklama joylashtirish shartlari:

Reklama o`rni hamda banner qo`yiladigan joy

O`lchami

(Format: Jpeg, Png, GIF)

Narxi

Bir joyda bannerlar soni (aylanish - 50%)

Banner №1
Saytning yuqori qismiga

600Х100

50.000 so`m

2

Banner №2 
Yangiliklar tasmasining tepa qismiga

500Х500

30x000 so`m

2

Banner №3
Chap tomoning asosiy qismiga

250Х300

40.000 so`m

2

Banner №4

Saytning foni

80.000 so`m

2 (hafta)

Banner №5

Yangiliklar tasmasining past qismiga

500х500

30.000 so`m

2

Banner №6

Chap tomoning eng pastgi qismiga

320х320

20.000 so`m

2

Reklama

Yangiliklar va maqolalar shaklida

Xabarlar tasmasi ostiga

100..000 so`m

30/2

Eng kam muddat - 7 kunga
Penalti.uz saytida e'lon uchun quyidagi koordinatalarga murojaat qiling:
Telefon: +99893-9999917, +99897-7483456
E-mail: erik_abidal@mail.ru, Ilhomdo_2000@mail.ru

Sayt ma`muriyati

×Yopish